ਯਾਦਗਾਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਮੱਲ ਸੱਗੂ ਜੀ ( ਸੱਗੂ ਗੋਤ ਵਡੇਰੇ ਜਠੇਰੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ , ਪਿੰਡ ਰਕਬਾ (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ), ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ )
Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Sr.No Programme Type Date,Month,Year Day Status
1 ਦਸ਼ਮੀ 13-ਜਨਵਰੀ-2013 ਐਤਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
2 ਦਸ਼ਮੀ 03-ਅਪਰੈਲ-2014 ਵੀਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
3 ਦਸ਼ਮੀ 10-ਜੂਨ-2014 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
4 ਗੁਰਪੁਰਬ 08-ਨਵੰਬਰ-2014 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
5 ਦਸ਼ਮੀ 29-ਜਨਵਰੀ-2015 ਵੀਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
6 ਦਸ਼ਮੀ 28-ਫਰਵਰੀ-2015 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
7 ਦਸ਼ਮੀ 29-ਮਾਰਚ-2015 ਐਤਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
8 ਦਸ਼ਮੀ 28-ਅਪਰੈਲ-2015 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
9 ਦਸ਼ਮੀ 28-ਮਈ-2015 ਵੀਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
10 ਦਸ਼ਮੀ 27-ਜੂਨ-2015 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
11 ਦਸ਼ਮੀ 26-ਜੁਲਾਈ-2015 ਐਤਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
12 ਦਸ਼ਮੀ 25-ਅਗਸਤ-2015 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
13 ਦਸ਼ਮੀ 23-ਸਤੰਬਰ-2015 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
14 ਦਸ਼ਮੀ 23-ਅਕਤੂਬਰ-2015 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
15 ਦੀਵਾਲੀ 11-ਨਵੰਬਰ-2015 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
16 ਦਸ਼ਮੀ 21-ਨਵੰਬਰ-2015 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
17 ਦਸ਼ਮੀ 20-ਦਸੰਬਰ-2015 ਐਤਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
18 ਦਸ਼ਮੀ 19-ਜਨਵਰੀ-2016 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
19 ਦਸ਼ਮੀ 17-ਫਰਵਰੀ-2016 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
20 ਦਸ਼ਮੀ 18-ਮਾਰਚ-2016 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
21 ਦਸ਼ਮੀ 16-ਅਪਰੈਲ-2016 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
22 ਦਸ਼ਮੀ 16-ਮਈ-2016 ਸੋਮਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
23 ਦਸ਼ਮੀ 14-ਜੂਨ-2016 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
24 ਦਸ਼ਮੀ 14-ਜੁਲਾਈ-2016 ਵੀਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
25 ਦਸ਼ਮੀ 13-ਅਗਸਤ-2016 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
26 ਦਸ਼ਮੀ 12-ਸਤੰਬਰ-2016 ਸੋਮਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
27 ਦਸ਼ਮੀ 12-ਸਤੰਬਰ-2016 ਸੋਮਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
28 ਦਸ਼ਮੀ 11-ਅਕਤੂਬਰ-2016 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
29 ਦੀਵਾਲੀ 30-ਅਕਤੂਬਰ-2016 ਐਤਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
30 ਦਸ਼ਮੀ 10-ਨਵੰਬਰ-2016 ਵੀਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
31 ਦਸ਼ਮੀ 09-ਦਸੰਬਰ-2016 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
32 ਦਸ਼ਮੀ 08-ਜਨਵਰੀ-2017 ਐਤਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
33 ਦਸ਼ਮੀ 06-ਫਰਵਰੀ-2017 ਸੋਮਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
34 ਦਸ਼ਮੀ 07-ਮਾਰਚ-2017 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
35 ਦਸ਼ਮੀ 06-ਅਪਰੈਲ-2017 ਵੀਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
36 ਦਸ਼ਮੀ 05-ਮਈ-2017 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
37 ਦਸ਼ਮੀ 04-ਜੂਨ-2017 ਐਤਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
38 ਦਸ਼ਮੀ 03-ਜੁਲਾਈ-2017 ਸੋਮਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
39 ਦਸ਼ਮੀ 02-ਅਗਸਤ-2017 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
40 ਦਸ਼ਮੀ 31-ਅਗਸਤ-2017 ਵੀਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
41 ਦਸ਼ਮੀ 01-ਸਤੰਬਰ-2017 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
42 ਦਸ਼ਮੀ 30-ਸਤੰਬਰ-2017 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
43 ਦੀਵਾਲੀ 19-ਅਕਤੂਬਰ-2017 ਵੀਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
44 ਦਸ਼ਮੀ 30-ਅਕਤੂਬਰ-2017 ਸੋਮਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
45 ਦਸ਼ਮੀ 29-ਨਵੰਬਰ-2017 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
46 ਦਸ਼ਮੀ 28-ਦਸੰਬਰ-2017 ਵੀਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
47 ਦਸ਼ਮੀ 27-ਜਨਵਰੀ-2018 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
48 ਦਸ਼ਮੀ 25-ਫਰਵਰੀ-2018 ਐਤਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
49 ਦਸ਼ਮੀ 26-ਮਾਰਚ-2018 ਸੋਮਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
50 ਦਸ਼ਮੀ 25-ਅਪਰੈਲ-2018 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
51 ਦਸ਼ਮੀ 24-ਮਈ-2018 ਵੀਰਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ
52 ਦਸ਼ਮੀ 22-ਜੂਨ-2018 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
53 ਦਸ਼ਮੀ 22-ਜੁਲਾਈ-2018 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
54 ਦਸ਼ਮੀ 20-ਅਗਸਤ-2018 ਸੋਮਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
55 ਦਸ਼ਮੀ 19-ਸਤੰਬਰ-2018 ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
56 ਦਸ਼ਮੀ 19-ਅਕਤੂਬਰ-2018 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
57 ਦੀਵਾਲੀ 07-ਨਵੰਬਰ-2018 ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
58 ਦਸ਼ਮੀ 18-ਨਵੰਬਰ-2018 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
59 ਦਸ਼ਮੀ 18-ਦਸੰਬਰ-2018 ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ

Copyright © 2014 Saggu Biradari

Developed & Designed by: Lovepreet Singh
Mr.Lovepreet Singh
Mobile: +91-9876521499
Email: luvupreet88@gmail.com